ویژگی های علمی و اخلاقی علامه محمد باقر محمودی
44 بازدید
محل نشر: گلستان قرآن/ نیمه دوم خرداد 1384 - شماره209/5 صفحه - از 29 تا 33
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله مصاحبه اینجانب با استاد مختاری درباره شخصیت علمی و اخلاقی علامه محمودی است