مقابر قم
52 بازدید
محل نشر: کنگره حضرت معصومه(س) / کتاب مجموعه رسائل
نقش: مصحح
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقابر قم فخرالواعظین محمّدباقر حسینی خلخالی متوفای (1333 ه . ق) به کوشش: روح الله عباسی چکیده مقاله «مقابر قم» منتخبی است از بخش خاتمه کتاب «جنّات ثمانیة»، تألیف سید محمدباقر حسینی خلخالی (متوفای (1333 ه . ق). مؤلف در این کتاب، امامزادگان و قبور علما و پادشاهان مدفون در قم را معرفی کرده و صحت و سقم انتساب این قبور به آنان را با دلیل هایی از کتاب های حدیثی و انساب بیان کرده است. وی، ابتدا روایاتی را در فضیلت زیارت حضرت معصومه علیها السلام و شرافت قم بیان کرده سپس به ذکر مقابر مقدسه قم می پردازد. این کتاب در سه بخش تنظیم شده است: بخش اوّل: در ذکر مقابر امام زادگان. بخش دوم: در ذکر قبور برخی از علمای نامدار شیعه. بخش سوم: در ذکر مقابر برخی از سلاطین در قم.