حدیث ایمان
43 بازدید
نقش: جمع آوری کننده
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 3
زبان : فارسی
این اثر که مجموعه تدوین شده مجموعه بیانات آیت الله بوشهری است،‌نگاهی است به نقش ایمان در زندگی فردی و اجتماعی است که توسط اینجانب و گروه پژوهشی تدوین شده است