ادب نامه عزاداری و عزاداران
45 بازدید
نقش: محقق
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
درباره آداب عزاداری و عزاداران به قلم مرحوم میرجهانی