بازگشت به اسلام؛ ماهیت بیداری
96 بازدید
ناشر: دفتر علم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
بازخوانی هویت و مبانی بیداری اسلامی امام خمینی(ره) و به چالش کشیدن مدل انقلاب‌ها وجنبش‌های کمونیستی و سیوسالیستی غربی و شرقی و نیز ارائه راهکارهای تحقق پیروزی و شناسایی شیوه‌های انحراف توسط اندیشمندان اسلامی، از ثمرات بیداری اسلامی در میان اندیشمندان و فرهیختگان مسلمان است. تهیه‌کنندگان این کتاب با تاکید بر اسلامی بودن ماهیت انقلاب ها، با پرداختن به تاریخچه بیداری اسلامی، نظریه های مطرح درباره سرآغاز بیداری اسلامی حقیقی را مورد نقد قرار داده و تاکید می نمایند که سرآغاز بیداری اسلامی حقیقی در جهان اسلام، انقلاب امام خمینی(ره) است که دارای همه ارکان و ویژگی های یک بیداری اسلامی حقیقی است. تهیه‌کنندگان این اثر همه کوششهای رهبران جنبش‌های انجام شده تا پیش از انقلاب اسلامی ایران را پیش زمینه های بیداری اسلامی حقیقی امام(ره) دانسته و ملاک ارزیابی و تأثیرگذاری آنها را دارا بودن شرایط ارکان و ویژگی های یک بیداری اسلامی حقیقی می دانند. از جمله مباحث این کتاب عبارت است از: آسیب های بیداری اسلامی، ضرورت های بیداری، بررسی ماهیت تحرکات در سوریه و نقش آمریکا، صهیونیسم و غرب در آن و نیز معرفی آثار بیداری از جمله کتاب و شعر بیداری است. این کتاب که انتشارات دفتر علم آن را منتشر کرده است، در غرفه مرکز اسناد انقلاب اسلامی قابل دسترسی است.